Svojega otroka prijavljam na poletno šlo angleščine, ki se bo odvijala:

Prijava je veljavna ob predplačilu v višini 50,00€ na TRR Inštituta IVIZ:

SI56 61000-0010182631

Pod namen napišite Predplačilo PŠ Zagorje oz. Piran in priimek otroka.

Preostanek plačila v:
*Plačilo na dva obroka je možno le ob prijavi do vključno 15. 06. 2018.

Druge informacije o otroku:
- S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji poletne šole objavljenih na spletni strani Inštituta IVIZInštitut IVIZ zagotavlja, da bodo zbrani osebni podatki staršev in otrok uporabljeni samo za potrebe izvedbe Anglia poletne šole in s tem povezanega obveščanja in komunikacije s starši ter za potrebe posredovanja računov. Zbrani podatki ne bodo uporabljeni v promocijske namene.