Novice spletnega mesta

Natečaj "Svoboden kot ptica"

 
Slika od Natalija Talan Fošnarič
Natečaj "Svoboden kot ptica"
od Natalija Talan Fošnarič - sreda, 15. januar 2020, 07:39
 
Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih. 1. LITERARNI NATEČAJ Literarni natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelka v vezani ali nevezani besedi. V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v izjemno naravno dediščino R Slovenije, ki je neločljivo povezana z našim vsakdanjim življenjem. V bližnji in širši okolici lahko najdete pravo bogastvo raznovrstnih ptic. Potep po travnikih, gozdovih, naseljih, ob morju ter celinskih vodah bo posameznika postavila zopet v povsem drugačen čas in okolje, v svobodo občutij, v svet nevsakdanjih dogajanj. Prisluhnite starejšim, ki znajo slikovito pripovedovati o pomenu različnih ptic v zvezi z letnimi časi, domačijami, dogodki iz življenja … Sprostite svojo domišljijo in premislite o metaforičnem pomenu razvoja svobode slovenskega človeka. K besedilu mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v pisni in v elektronski obliki, saj bi tako bila možna objava dela v različnih občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu do 30. marca 2020. Več navodil dobite pri mentorici Nataliji Talan Fošnarič. Vabljeni vsi, ki jih natečaj zanima.