Vsaka oblika sporazumevanja je ogledalo posameznika. Zato je pomembno, da je besedilo slovnično, pravopisno in slogovno ustrezno. Jezik je seveda živ in jezikovna pravila se prilagajajo sodobnemu življenju, v katerem velik del sporazumevanja poteka preko elektronskih medijev.  Namen programa izpopolnjevanja je nadgraditi in obogatiti jezikovno znanje udeležencev, izboljšati  njihov slog pisanja in govorjenja, zmanjšati vrzeli v njihovem sporazumevanjem preko elektronskih medijev ter prikazati rešitve za jezikovne težave. Slogovne neustreznosti se največkrat ne zavedamo, saj je ta pogosto zelo globoko zakoreninjena v govorjenih in zapisanih besedilih mnogih ljudi. Z vajo seveda lahko izboljšamo tudi slog izražanja. To je pomembno, saj smo z ustreznim načinom sporazumevanja tudi sporočilno učinkovitejši.

Urnik                                                                                      

DAN

DATUM

URA

ŠT. UR

VSEBINA

PREDAVATELJICA

sreda

10.03.2021

16.00

2

Spoznavanje rabe velike in male začetnice

Petra Kotnik

 

Samostojno delo

 

četrtek

11.03.2021

16.00

2

Pisanje ločil in prevzetih besed

Petra Kotnik

sreda

17.03.2021

16.00

3

Seznanitev s spletnim portalom Fran

Dr. Breda Marušič

 

Samostojno delo

 

četrtek

18.03.2021

16.00

3

Odprava najpogostejših napak pri oblikoslovju

mag. Andreja Tkalec

petek

19.03.2021

16.00

2

Vodene vaje/Samostojno delo

 

sreda

24.03.2021

16.00

2

Načela uspešnega sporočanja, slogovna zmožnost, najpogostejši slogovni spodrsljaji

Simona Jereb

 

Samostojno delo

 

četrtek

25.03.2021

16.00

2

Razčlenjevanje in presoja praktičnih primerov slogovno neustreznega izražanja

Simona Jereb

sreda

31.03.2021

16.00

2

Uradni dopisi

Tjaša Verdev

 

Samostojno delo

 

četrtek

1.04.2021

16.00

2

Poslovna (spletna) komunikacija

Tjaša Verdev

 


V času, ko izobraževalne institucije veliko svojega časa in sredstev namenjajo promociji svojih izobraževalnih programov, je pomembno tudi, da vsak od zaposlenih ozavesti svoj delček, ki ga lahko doda v mozaik pozitivne podobe ustanove in posledično vpisu študentov. Udeleženci se bodo naučili, kako ustvarjati dobre zgodbe, jih (brezplačno) promovirati, kreirati dogodke, o katerih bodo z veseljem poročali mediji, spoznali bodo enostavna orodja za kreiranje dokumentov, ki so potrebni za komuniciranje z javnostmi in se seznanili z načini promocije projektnih izzidov. Usposabljanje bo praktično, pri samostojnem delu pa si bodo udeleženci že izdelali orodja, ki bodo takoj uporabna pri delu.