Kombinarana edukacija in sodobne tehnologije

Inovativne metode poučevanja, kreativna učna okolja 

V času, ko izobraževalne institucije veliko svojega časa in sredstev namenjajo promociji svojih izobraževalnih programov, je pomembno tudi, da vsak od zaposlenih ozavesti svoj delček, ki ga lahko doda v mozaik pozitivne podobe ustanove in posledično vpisu študentov. Udeleženci se bodo naučili, kako ustvarjati dobre zgodbe, jih (brezplačno) promovirati, kreirati dogodke, o katerih bodo z veseljem poročali mediji, spoznali bodo enostavna orodja za kreiranje dokumentov, ki so potrebni za komuniciranje z javnostmi in se seznanili z načini promocije projektnih izzidov. Usposabljanje bo praktično, pri samostojnem delu pa si bodo udeleženci že izdelali orodja, ki bodo takoj uporabna pri delu.


Vsaka oblika sporazumevanja je ogledalo posameznika. Zato je pomembno, da je besedilo slovnično, pravopisno in slogovno ustrezno. Jezik je seveda živ in jezikovna pravila se prilagajajo sodobnemu življenju, v katerem velik del sporazumevanja poteka preko elektronskih medijev.  Namen programa izpopolnjevanja je nadgraditi in obogatiti jezikovno znanje udeležencev, izboljšati  njihov slog pisanja in govorjenja, zmanjšati vrzeli v njihovem sporazumevanjem preko elektronskih medijev ter prikazati rešitve za jezikovne težave. Slogovne neustreznosti se največkrat ne zavedamo, saj je ta pogosto zelo globoko zakoreninjena v govorjenih in zapisanih besedilih mnogih ljudi. Z vajo seveda lahko izboljšamo tudi slog izražanja. To je pomembno, saj smo z ustreznim načinom sporazumevanja tudi sporočilno učinkovitejši.

Urnik                                                                                      

DAN

DATUM

URA

ŠT. UR

VSEBINA

PREDAVATELJICA

sreda

10.03.2021

16.00

2

Spoznavanje rabe velike in male začetnice

Petra Kotnik

 

Samostojno delo

 

četrtek

11.03.2021

16.00

2

Pisanje ločil in prevzetih besed

Petra Kotnik

sreda

17.03.2021

16.00

3

Seznanitev s spletnim portalom Fran

Dr. Breda Marušič

 

Samostojno delo

 

četrtek

18.03.2021

16.00

3

Odprava najpogostejših napak pri oblikoslovju

mag. Andreja Tkalec

petek

19.03.2021

16.00

2

Vodene vaje/Samostojno delo

 

sreda

24.03.2021

16.00

2

Načela uspešnega sporočanja, slogovna zmožnost, najpogostejši slogovni spodrsljaji

Simona Jereb

 

Samostojno delo

 

četrtek

25.03.2021

16.00

2

Razčlenjevanje in presoja praktičnih primerov slogovno neustreznega izražanja

Simona Jereb

sreda

31.03.2021

16.00

2

Uradni dopisi

Tjaša Verdev

 

Samostojno delo

 

četrtek

1.04.2021

16.00

2

Poslovna (spletna) komunikacija

Tjaša Verdev

 


V času, ko izobraževalne institucije veliko svojega časa in sredstev namenjajo promociji svojih izobraževalnih programov, je pomembno tudi, da vsak od zaposlenih ozavesti svoj delček, ki ga lahko doda v mozaik pozitivne podobe ustanove in posledično vpisu študentov. Udeleženci se bodo naučili, kako ustvarjati dobre zgodbe, jih (brezplačno) promovirati, kreirati dogodke, o katerih bodo z veseljem poročali mediji, spoznali bodo enostavna orodja za kreiranje dokumentov, ki so potrebni za komuniciranje z javnostmi in se seznanili z načini promocije projektnih izzidov. Usposabljanje bo praktično, pri samostojnem delu pa si bodo udeleženci že izdelali orodja, ki bodo takoj uporabna pri delu.