Spletne učilnice v šolskem letu 2022-2023

Ta učilnica je namenjena dijakinjam in dijakom oddelka G-1.a pri predmetu INFORMATIKA.

Ta predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-1.b pri predmetu Informatika.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom G-1.c pri pouku predmeta Uporabno računalništvo.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-2.b pri pouku računalništvo.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-2.b pri pouku matematike.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-3. a pri predmetu matematika.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom G-4.a pri pouku matematike.