Računalniška omrežja, servisi in storitve ter zagotavljanje njihovega delovanja in varnosti, sinhronizacija in arhiviranje podakov