Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-4.a pri pouku matematike.

Predmet je namenjan dijakinjam in dijakom G-3. b pri pouku matematike.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-2.c pri pouku računalništvo.

Ta predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-1.a pri pouku matematike.