Pri tem predmetu nadgrajujemo srednješolska znanja s področja pnevmatike in hidravlike ter se spoznamo s krmilniki in njih uporabo (laboratorijske vaje). S pomočjo slednjih študenti tudi izdelajo seminarsko nalogo (sprogramirajo MPS postajo.  Posvetimo pa se tudi  robotiki, predvsem iz vidika lastnosti, zgradbe, uporabnosti in načinov programiranja.

Pri predmetu spoznamo različne materiale, ki jih uporabljamo v strojništvu in to predvsem iz vidika lastnosti in uporabnosti. Poseben poudarek je namenjen umetnim masam. Določena poglavja so podkrepljena tudi z laboratorijskimi vajami.