Pri predmetu "Ekonomika podjetij" se bomo ukvarjali predvsem s poslovanjem podjetij, kjer bomo ugotavljali, kaj podjetja potrebujejo za svoje delovanje, kakšni so kriteriji z uspešnost poslovanja ipd.


Pri tem predmetu boste spoznali najpogostejše materiale v avto industriji, njih lastnosti in namen. Preučili bomo tudi ti. pomožne materiale, se pobliže seznanili s korozijo in protikorozijsko zaščito. Pri laboratorijskih vajah bomo podkrepili s konkretnimi primeri določene vsebine.