Poklicne kompetence:

1.             Uporabljanje strokovne literature, strokovne terminologije pri komunikaciji, tehniških predpisov in standardov

2.             Uporabljanje spletnih tehnologij za pridobivanje informacij in komunikacijo

3.             Uporabljanje strojne in programske opreme za pripravo, vodenje in arhiviranje tehniške in tehnološke dokumentacije

4.             Izdelovanje 3D modela