Za študente preteklih študijskih let

Višješolski program INFORMATIKA:
Osnove programiranja (v jeziku C#)
Višješolski program INFORMATIKA:
Že malo več kot le osnove programiranja (v jeziku C#)
Višješolski program INFORMATIKA:
Osnove okenskih aplikacij, namizne aplikacije z dostopom do podatkovne baze, spletne aplikacije