Učilnica je namenjena izobraževanju kadra v programih višjega strokovnega izobraževanja in spodbudi k večji uporabi sodobnih digitalnih orodij in spletnih učilnic, s katerimi lahko pripomoremo h kakovostnejši in bolj interaktivni podpori izvajanja študijskega procesa tako v klasični učilnici, hibridni učilnici ali pri izobraževanju na daljavo.