Ta predmet je namenjen pouku matematike v oddelku G-1.b.

Predmet je namenjen pouku matematike v odelku G-3.a.

Predmet je namenjen pouku matematike v razredu G-4.a.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-1.a.

Ta predmet je namenjen pouku računalništva v oddelku G-1.b.

Predmet je namenjen dijakinjam in dijakom oddelka G-1.e.

Ta predmet je namenjen dijakom programa okoljevarstveni tehnik v razredu G-2.b.