Predmet je namenjen gradbenim tehnikom oddelka G-2.b.